Istorija. Vadovėlis VIII klasei. Antroji knyga (serija „Šok“)

VIII klasės istorijos vadovėlio komplektas savo sandara panašus į tos pačios serijos VII klasės istorijos vadovėlį ir į kitų dalykų „Šok“ vadovėlius.VIII klasės istorijos kursas apima visą viduramžių istoriją ir dalį naujųjų laikų istorijos. Pirmoji knyga skirta viduramžiams.

Jie apima maždaug tūkstančio metų istoriją ir yra dalijami į smulkesnius laikotarpius. Antroje vadovėlio dalyje kalbama apie ankstyvuosius naujuosius laikus. Tai istorijos laikotarpis, kuris tęsėsi nuo XV amžiaus pabaigos iki XVII amžiaus vidurio.Visa mokomoji medžiaga suskirstyta į aštuonis skyrius.

Skyrius apima kelias temas. Kiekviena tema (dvi trys atlankos) nagrinėjama tuo pačiu principu, kaip ir visuose serijos „Šok” vadovėliuose. Ji pradedama pamokos uždaviniais, toliau pateikiama mokomoji medžiaga, skatinanti aktyvią mokinių veiklą per pamoką. Skyrelyje ,,Mokymosi žingsniai” pateikiama patarimų, kaip atlikti kai kurias užduotis ir sėkmingai planuoti savo veiklą.

Kiekvienoje vadovėlio knygoje yra žodynėlis. Vadovėlio naujiena – projektas „Gimtinė pro rasos lašą“, kurio tikslas – paskatinti artimiau susipažinti su savo šalimi, daug jos labui nuveikusiais žmonėmis, gyvenamosios vietovės lobiais. Projektas pateikiamas po kiekvienu skyriumi. Mokiniai galės išsamiau patyrinėti savo krašto praeitį, atkurti kai kuriuos jos istorijos momentus.
Prekės ženklas: Šviesa