Lietuvos istorija: akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis

Daugiatomiame leidinyje „Lietuvos istorija“ pateikiama apibendrinta Lietuvos istorijos samprata nuo seniausių laikų iki šių dienų. Svarbiausia „Lietuvos istorijos“ autorių kolektyvo nuostata – atskleisti Lietuvos kaip savito sociokultūrinio reiškinio tapsmą ir raidą.

Šis sociokultūrinis reiškinys suprantamas kaip istoriškai susiklosčiusių ir kitusių etninių, konfesinių, kultūrinių, politinių, socialinių, teisinių, ūkinių procesų visuma.

Tokių požiūrių sintezė teikia galimybes parodyti, kaip kūrėsi ir keitėsi Lietuva nesusiaurinant jos sampratos vien iki „Lietuvos valstybės“ ar „lietuvių tautos“ istorijų. Kalbant apie Lietuvos kaip sociokultūrinio fenomeno raiškos būdus ir formas, jų kaitą istorijos tėkmėje, siekta parodyti šio istorinio paveldo visumą Europos ir regiono istorijos kontekste.
Prekės ženklas: Baltos Lankos