Lietuvių kalbos istorija

Šis „Mažųjų pasakojimų apie Lietuvą“ serijos leidinys skiriamas lietuvių kalbos ir jos tyrimų istorijai. Skaitytojas glaustai supažindamas su lietuvių kalbos istorijos raida, glaudžiai susijusia su Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpiais.

Pateikiama žinių nuo lietuvių raštijos atsiradimo iki lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos, statuso atkūrimo.Leidinys skiriamas jaunimui ir visiems, kurie domisi lietuvių kalba ir jos istorija. Iliustracinės medžiagos konsultantas ir sudarytojas Vidmantas Staniulis.   
Prekės ženklas: Šviesa