Vatikanas. Dvilypė vienos pasaulinės valdžios istorija

„Vatikanas yra istorijos ir istorijų vieta. Jo sienos regėjo viską, ką įmanoma regėti, jo durys girdėjo viską, ką įmanoma girdėti, jo grindys ištvėrė viską, ką įmanoma ištverti, – laimę ir godulį, galią ir silpnybę, paleistuvystę ir skaistybę, ištikimybę ir išdavystes, meilę ir neapykantą, šlovę ir neviltį, abejingumą ir rūpesčius. Čia buvo žudomi popiežiai ir rezgami sąmokslai, bet taip pat numatomos gelbėjimo akcijos, slepiami persekiojami žmonės, nepaisoma gresiančio blogio.” Objektyvus, šiuolaikiškas, naujausiais moksliniais tyrimais paremtas žvilgsnis į itin sudėtingas krikščionybės ir Vatikano kaip valstybės formavimosi, žemiškos ir nežemiškos valdžios santykių peripetijas. Nuo pat pirmųjų knygos puslapių užsimezga skaitytojo smalsumą žadinanti tolesnės istorinės raidos intriga, noras praturtinti savo žinojimą naujais istorijos faktais, gėrėtis originaliomis, savitomis įžvalgomis, taip pat ir į kai kurias šiaip jau iš bendrojo išsilavinimo žinomas krikščionybės ir Rytų bei Vakarų Europos santykių peripetijas. Knyga skirta ir tikintiesiems, ir laisvų pažiūrų žmonėms. Pirmieji ieškos duomenų savo tikėjimui patvirtinti ir jų ras, antrieji ieškos medžiagos savosioms pažiūroms motyvuoti ir jų taip pat ras.
Prekės ženklas: Alma littera