Lietuvos istorija (1795–2009 m.). Studijų knyga

Antroje Lietuvos Respublikoje istorija tapo bene sparčiausiai besivystančia mokslo šaka. Žlugus totalitariniam režimui, istorikai pagaliau įgijo teisę nevaržomai nagrinėti archyvinius šaltinius.

Jų dėka pavyko pašalinti daug baltų dėmių mūsų tautos istorijoje. Skaitytojai vis dažniau sulaukia įdomių mokslinių monografijų, straipsnių rinkinių, kuriuose istorikai išdėsto savo naują požiūrį į vieną ar kitą istorinį procesą bei laužo seniai nusistovėjusius stereotipus. Dažnai jie konceptualiai nesutampa.

Polemika tarp mokslininkų tik pagyvina istorijos mokslo raidą. Kita vertus, labai pasigendama koncentruotų Lietuvos istorijos darbų besimokančiam jaunimui, pedagogams, platesniam skaitytojų ratui. Ypač tai pasakytina apie XX a. istorijos problematiką. Studijų knyga bent iš dalies turėtų pagerinti susidariusią padėtį. Ji skirta labai plačiam skaitytojų ratui.

Būtų puiku, jei šis darbas praverstų istorijos mokytojams, moksleiviams, studentams ir visiems besidomintiems mūsų tautos praeitimi.
Prekės ženklas: Lucilijus