Lietuvos istorija (I tomas). Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis

Daugiatomiame leidinyje Lietuvos istorija pateikiama apibendrinta Lietuvos istorijos samprata nuo semiausių laikų iki šių dienų. Svarbiausia Lietuvos istorijos autorių kolektyvo nuostata – atskleisti Lietuvos kaip savito sociokultūrinio reiškinio tapsmą ir raidą.
Prekės ženklas: Baltos Lankos