Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija

Knygoje autorius pasirodo dvilypiu – leksikologo ir terminologo – profiliu. Nuosekliai derinami du tyrimo aspektai – istorinis ir norminis. Labai žiūrima leksikos ir terminijos sistemiškumo. Mados švytuoklės ir kitų kalbos pavyzdžių diktuojamos, o ne natūralios vidinės raidos auginamos normos rodosi pragaištingiausia.
Prekės ženklas: Lietuvių kalbos institutas