Mano kelionės. 2 tomas

Senojo Vilniaus universiteto auklėtinio, žymaus geologo ir mineralogo, labiausiai išgarsėjusio tolimoje Čilėje, I Domeikos (1802-1889) atsiminimų antrajame tome aprašomos jo mokslinės ekspedicijos po Čilės kalnus ieškant naudingųjų iškasenų. Kartu autorius išsamiai pasakoja apie Čilės gamtos specifines savybes, aplankytų miestų, miestelių, kaimo žmonių gyvenimą, jų kasdienę buitį, papročius, pateikia nemaža politinės Čilės istorijos epizodų. Trečioji šio tomo dalis skirta kelionės po pietinės Čilės provinciją – Araukaniją – įspūdžiams.
Prekės ženklas: Margi raštai