Meilės pažinimas: filosofijos ir literatūros apybraižos

Literatūrinėje filosofinėje esė autorė nagrinėja filosofijos ir literatūros santykį bei sąsajas, pagrįsdama teiginį, kad išsakant gyvenimo tiesas svarbus ne tik jų turinys, bet ir išsakymo forma. O tam tikros tiesos apie žmogaus gyvenimą gali būti tiksliai ir deramai pareikštos tik kalba bei formomis, kurios yra būdingos pasakojančiam menininkui. Martha C. Nussbaum (Martha Craven) 1947 m. gimė Niujorke, studijavo teatrologiją ir klasikinę filologiją Niujorko universitete, vėliau filosofiją Harvardo universitete. Filosofijos, klasikinės filologijos ir lyginamosios literatūralogijos profesorė dėsto Brauno ir Harvardo universitetuose (JAV). Turi per dvidešimt garbės daktaro vardų. Britų savaitraštis New Statesman išrinko dvylika svarbiausių šių dienų mąstytojų, labiausiai paveikusių savo amžininkų protus ir veiksmus. Tarp jų buvo ir Martha C. Nussbaum „Kaip pasėtas augalas išdygsta dirvoje, gaudamas savo pavidalą susijungus sėklos ir dirvos savybėms, taip romanas ir jo žodynas pražysta autoriaus sampratomis, išreikšdamas to, kas autoriui svarbu, prasmę. Suvokimas ir forma yra neatskiriami; surasti ir apipavidalinti žodžius, vadinasi surasti tai, kas tinkama ir kažkuria prasme garbinga, kas darniai įsiterpia tarp suvokimo ir raiškos (…) Kai kurių žmogaus gyvenimo dėmenų atžvilgiu romantisto žodžiai yra sparnuoti padarai, pastabūs ten, kur atbukę kasdienės šnekos arba abstraktaus teorinio dėstymo žodžiai nieko nebemato, aštrūs ten, kur anie atšipę, sparnuoti ten, kur anie vangūs ir apsunkę.“ „O kaip tuomet, kai mėginama suprasti meilę, tą keistą, neįkandamą gyvenimo reiškinį ar pavidalą, tą aiškumo ir painiavos, kančios ir grožio šaltinį? Meilę gausiomis jos atmainomis ir painiais šiųjų santykiais su geru žmogaus gyvenimu, idealais, rūpinimusi visuomeninais dalykais? Kurią savo asmenybės dalį, kurį metodą, kurį rašymo būdą derėtų rinktis? Trumpai tariant, koks yra meilės pažinimas ir kokį rašymo būdą jis diktuoja širdžiai?“
Prekės ženklas: Mintis