Kategorija: " Filosofija "

 • Raštai. Filosofijos istorija, kultūra

  Šis V. Sezemano „Raštų” tomas skirtas jo filosofijos istorijai ir bendriesiems kultūros filosofijos klausimams. Jame skelbiami įvairiu laiku rašyti straipsniai apie Aristotelį, Platoną, Sokratą, naujųjų laikų filosofines kryptis, straipsniai kultūros klausimais. Iš rankraščių spausdinamos V. Sezemano studijos apie laisvę, kentėjimą laikytinos vienais brandžiausių filosofo darbų.Prekės ženklas: Mintis


 • Meilės pažinimas: filosofijos ir literatūros apybraižos

  Literatūrinėje filosofinėje esė autorė nagrinėja filosofijos ir literatūros santykį bei sąsajas, pagrįsdama teiginį, kad išsakant gyvenimo tiesas svarbus ne tik jų turinys, bet ir išsakymo forma. O tam tikros tiesos apie žmogaus gyvenimą gali būti tiksliai ir deramai pareikštos tik kalba bei formomis, kurios yra būdingos pasakojančiam menininkui. Martha C. Nussbaum (Martha Craven) 1947 m. […]


 • Lietuvos estetikos istorija: Apšvietos epocha

  Monografijoje analizuojama XVIII a. Lietuvos estetinė kultūra, siekiant išryškinti jos, kaip vientisos sistemos struktūrinius pagrindus, išryškinant jų sąsajas su Apšvietos epochos estetika kitose šalyse. Traktuojant XVIII a. kaip platesnės istorinės epochos baigiamąją stadiją, mėginama paaiškinti šios struktūros savitumus bei jų genezės ypatybes. Aptariamos XVIII a. estetinės kultūros ištakos, jos sklaidos dinamika bei ritmika, jos išskyrimas […]


 • Naujųjų amžių filosofijos istorija

  Tai pirmasis lietuvių kalba parašytas Naujųjų amžių filosofijos istorijos vadovėlis, skirtas aukštosios mokyklos studentams. Knyga anaiptol nėra praradusi aktualumo, nors rašyta tarpukario laikotarpiu. Naujųjų amžių filosofija čia pradedama nuo Nikolajaus Kuziečio, išsamiausiai aptariamas racionalizmas ir empirizmas. Autoriaus dėmesio centre – Immanuelio Kanto filosofija. XIX a.filosofijai artimiausi Kanto sekėjai ir kritikai, pabaigoje pristatomas Fichte.Prekės ženklas: Margi […]


 • Tautų turtas. I tomas

  Pirmajame XVIII a. anglų filosofo moralisto ir ekonomisto A. Smitho klasikinio politinės ekonomijos veikalo, sutrumpintai vadinamo „Tautų turtas“, tome spausdinamos pirmosios trys knygos. Jose dėstoma vertės ir jos pasiskirstymo visuomenėje teorija, parodoma darbo pasidalijimo, kapitalo kaupimo reikšmė, rinkos formavimosi mechanizmas, pinigų paskirtis, analizuojama natūrali tautų ekonominės gerovės plėtra.Prekės ženklas: Margi raštai


 • Žmogiška, pernelyg žmogiška

  FILOSOFIJA NUSIVYLUSIEMS Jei iki šiol tikėjote, kad gyvenimas yra didžiausia vertybė, ir dabar jaučiatės nusivylę, ar tai reiškia, kad tuojau pat turite paleisti jį pigiausia kaina? GERUMO EKONOMIJA Gerumas ir meilė kaip nuostabiai gydančios žolelės ir jėgos žmonių tarpusavio santykiuose yra tokie brangūs radiniai, kad tiesiog norėtųsi palinkėti šiuos balzamus vartoti kiek galima ekonomiškiau; tačiau, […] • Trys dialogai

  Vieno originaliausių moderniųjų laikų filosofų, anglų kilmės airio George’o Berkeley’io (1685–1753) tekstai „Trys dialogai” pirmą kartą ištisai išversti į lietuvių kalbą. Juose sukaupta argumentacija teikia progą nušviesti nemažą dalį visos moderniosios filosofijos – nuo Descartes’o (1596–1650) iki dvidešimtojo amžiaus fenomenologų, dialektinių materialistų, neopozityvistų ir ypač analitikų. Todėl jie sudaro beveik idealų įvadą į moderniąją metafiziką […]


 • Politika. Aristotelis

  Senovės graikų filosofo Aristotelio (384–322 m. pr. Kr.) „Politika“ – pats svarbiausias politikos mokslo veikalas visoje antikos epochoje, padaręs didžiulę įtaką vėlesnių epochų politikos mokslui. Veikalą sudaro aštuonios knygos, kuriose aptariamos penkios temos: ekonomika, geriausias valdymo būdas, bendroji polio teorija, realiai egzistavusių valstybių tipai ir ideali valstybė.Prekės ženklas: Margi raštai