Organizacinės sėkmės ugdymo pratybos

Organizacinės sėkmės ugdymo pratybų tikslas – lavinti būsimųjų darbuotojų bei organizacijose dirbančių vadovų ir specialistų bendrąsias kompetencijas, siekiant organizacijų veiklos efektyvumo. Knyga skirta universitetų ir kolegijų dėstytojams bei studentams, besidomintiems praktiniais vadybos, psichologijos, sociologijos ir kitų socialinių mokslų žinių taikymo organizacijose klausimais; mokymo specialistams, dirbantiems privačiame sektoriuje ir organizuojantiems žmonių išteklių tobulinimo(si) seminarus bei renginius; vadovams bei įmonių vidiniams treneriams, ieškantiems įkvepiančių komandos „apšildymo“ ir telkimo, asmeninės atsakomybės ir lyderystės ugdymo, klientų aptarnavimo įgūdžių gerinimo pratimų; mokyklų pedagogams, norintiems padėti mokiniams susidaryti socialiai vertingas asmenines pasaulio suvokimo struktūras. Knygos užduotys skatina dalyvių entuziazmą, smalsumą, kūrybiškumą, stiprina savivertę ir pagarbą kitam žmogui, taip pat kviečia mokytis bendradarbiauti, valdyti komandos elgseną, naudoti kokybinius sprendimų parengimo metodus grupėse, spręsti konfliktus, mažinti stresą, pažinti ir motyvuoti darbuotojus ir t. t. Aukštųjų mokyklų dėstytojams siūloma dalykinių žinių įtvirtinimo užduočių. Knygą sudaro vienuolika dalių ir 70 užduočių, kurias pateikiant laikomasi loginės struktūros: individas, grupė, organizacija.
Prekės ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras