Polskie słowo. Literatūros ir kalbos mokymo vadovėlis IV klasei. 2-oji knyga

Vadovėlio autorių tikslas – sudaryti naują lenkų kalbos vadovėlį, kuriame akcentuojami sistemiškumo ir integralumo principai.Vadovėlio komplektą sudaro trys knygos ir trys pratybų sąsiuviniai.

Kiekviena knyga padalyta i tris teminius skyrius, kurie apibendrina mokomąją medžiagą, atspindi šiuolaikinio vaiko pasaulį, skatina jį pažinti ir moko jame orientuotis. Kiekvienas skyrius suteikia galimybę proporcingai suskaidyti medžiagą kiekvienai pamokai. 

Daug dėmesio skiriama mokinių žodyno turtinimui, kalbos dalių vartosenai ir gramatikos klaidų prevencijai. Vadovėlį papildo trys pratybų sąsiuviniai, kurie padeda: 
• įvertinti pamokos medžiagą, 
• skatinti aktyvią ir įvairią mokinio veiklą, 
• diferencijuoti keliamus reikalavimus pagal žinių ir įgytų gebėjimų lygį, 
• įvertinti mokinių pasiekimus ir patiems įsivertinti.   

Vadovėlio komplektą sudaro: 
• Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga 
• Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis. 

 
Prekės ženklas: Šviesa