Kategorija: " Pagal klasę "


 • Fizika. Vadovėlis 9 klasei

  FIZIKA 9 yra tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII ir VIII klasei tęsinys, todėl jo turinio dėstymo principai ir struktūra tokia pati kaip vadovėlių VII ir VIII klasei.  Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Pratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis.   Ilgalaikį fizikos mokymo IX klasėje planą rasite čia.   Norėdami pavartyti vadovėlį FIZIKA 9, spauskite čia.     Prekės ženklas: Šviesa


 • Bendravimo etika. Vadovėlis VIII klasei

  Mes bendraujame vieni su kitais visą gyvenimą , tačiau daugelis neišsiugdo tinkamų bendravimo įgūdžių nebendrauja taip gerai, kaip galėtų . Draugystė , darbas, studijos nukenčia dėlto, kad dažnai suklystame iš sakydami savo mintis ar netiksliai suvokdami kitus žmones, išnežinojimo į skaudindami, { įžeisdami vienas kitą . Išmokti bendrauti, geriau suvokti ir išreikšti save išgirsti ir teisingai […]


 • Dailė. Vadovėlis IX–X klasei

  Dailės vadovėlis IX–X klasei yra nuoseklus vaisingo darbo rengiant dailės vadovėlius V–VIII klasei (serija „ŠOK“) tęsinys, atitinkantis Bendrąsias pagrindinio ugdymo programas ir šiuolaikiniams vadovėliams keliamus reikalavimus. Tai nuosekli, mokymo(si) proceso tęstinumą garantuojanti mokymo priemonė, paremta įgytų žinių bei praktinių raiškos įgūdžių apibendrinimu, įtvirtinimu ir teikianti naujų žinių bei kūrybos patirties. Pagrindinės autorių nuostatos – parengti […]


 • Fizika. Vadovėlis X klasei

  „Fizika 10“ yra tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII, VIII ir IX klasei tęsinys, todėl jo turinio dėstymo principai ir struktūra tokia pati kaip vadovėlių žemesnėms klasėms. Dalyko turinį sudaro septyni skyriai, šie yra suskirstyti į skyrelius, kurie sudaryti laikantis tam tikro nuoseklumo: mokinių teigiamą mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga – per pamokas atliekamų bandymų aprašai, […]


 • Polskie Słowo. Literatūros ir kalbos mokymo vadovėlis IV klasei. 3-oji knyga

  Vadovėlio autorių tikslas – sudaryti naują lenkų kalbos vadovėlį, kuriame akcentuojami sistemiškumo ir integralumo principai.Vadovėlio komplektą sudaro trys knygos ir trys pratybų sąsiuviniai. Kiekviena knyga padalyta i tris teminius skyrius, kurie apibendrina mokomąją medžiagą, atspindi šiuolaikinio vaiko pasaulį, skatina jį pažinti ir moko jame orientuotis. Kiekvienas skyrius suteikia galimybę proporcingai suskaidyti medžiagą kiekvienai pamokai.  Daug […] • Polskie słowo. Literatūros ir kalbos mokymo vadovėlis IV klasei. 1-oji knyga

  Vadovėlio autorių tikslas – sudaryti naują lenkų kalbos vadovėlį, kuriame akcentuojami sistemiškumo ir integralumo principai.Vadovėlio komplektą sudaro trys knygos ir trys pratybų sąsiuviniai. Kiekviena knyga padalyta i tris teminius skyrius, kurie apibendrina mokomąją medžiagą, atspindi šiuolaikinio vaiko pasaulį, skatina jį pažinti ir moko jame orientuotis. Kiekvienas skyrius suteikia galimybę proporcingai suskaidyti medžiagą kiekvienai pamokai. Daug dėmesio […]


 • Polskie słowo. Literatūros ir kalbos mokymo vadovėlis IV klasei. 2-oji knyga

  Vadovėlio autorių tikslas – sudaryti naują lenkų kalbos vadovėlį, kuriame akcentuojami sistemiškumo ir integralumo principai.Vadovėlio komplektą sudaro trys knygos ir trys pratybų sąsiuviniai. Kiekviena knyga padalyta i tris teminius skyrius, kurie apibendrina mokomąją medžiagą, atspindi šiuolaikinio vaiko pasaulį, skatina jį pažinti ir moko jame orientuotis. Kiekvienas skyrius suteikia galimybę proporcingai suskaidyti medžiagą kiekvienai pamokai.  Daug […]


 • Mokomės etikos. Vadovėlis 6 klasei

  Naujo etikos vadovėlio 6 klasei Mokausi etikos mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai.   Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų […]