Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas

Knygoje sinchroniniu požiūriu išsamiai aprašyta nykstančios periferinės pietų aukštaičių šnektos Baltarusijoje daiktavardžio linksniavimo sistema.

Apibūdinama dabartinė Varnavo regiono sociolingvistinė padėtis. Analizuojamos trys daiktavardžių gramatinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis. Aptariamas kiekvienas linksnis ir iškeliami pagrindiniai daiktavardžio linksniavimo skirtumai tarp dviejų informantų kartų.

Lingvistinės šnektos ypatybės aiškinamos neatsietai nuo sociolingvistinio konteksto. 
Prekės ženklas: Lietuvių kalbos institutas