Skaitymo pratybos

Mokomoji priemonė „Skaitymo pratybos“ skiriama pradiniam skaitymo mokymui ir kalbos analizei. Ji tinka ikimokyklinukams, priešmokyklinukams, pirmokams. Nuosekli metodinė sistema padės jiems ugdytis pažintinę ir komunikavimo kompetencijas, įveikti skaitymo sunkumus.   Mokomąją priemonę sudaro karpomasis raidynas, paveikslėlių ir jų pavadinimų kortelės, sakinių ir žodžių schemos, skiemenys, žodžiai, įdomiosios pratybos, žaidimų prizai. Kartu pateikiama metodinė medžiaga mokytojui.
Prekės ženklas: Šviesa