Kategorija: " Politikos mokslai ir valstybės valdymas "

 • Politinių teorijų istorija

  Tai labai išsami ir informatyvi politinių teorijų istorija, viena iš geriausių pasaulinėje literatūroje. Daugiau kaip keturis dešimtmečius šis veikalas laikomas pavyzdiniu šios srities vadovėliu. Veikalą sudaro trys dalys: pirmojoje aptariamos antikinės miesto-valstybės teorijos nuo Sokrato iki kinikų; antroji dalis skirta visuotinės bendruomenės teorijai; trečiojoje  – stambiausioje – dalyje analizuojamos nacionalinės valstybės teorijos, pradedant naujaisiais laikais […]


 • Trys lietuviškieji „…izmai”

  Landsbergizmo, paksizmo ir uspaskizmo apžvalginė studija.  Autorius drąsiai, su tam tikra ironijos doze pažvelgia į atkurtos nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo realybę, originaliai sugrupuodamas faktus ir reiškinius nagrinėja mūsų politikos elito ir tautos susipriešinimo priežastis.Prekės ženklas: Gairės


 • Karo menas

  Seniausios pasaulyje vadovo strategijos paslaptys Karas – taip apgaulės kelias. Todėl jei ką ir sugebi, tai vis tiek rodyk, jog nesugebi. Jei ketini šauktis kažkieno pagalbos, tai nuduok, jog nieko pagalbon kviestis neketini. Nors priešininkas ir yra arti, apsimesk, kad jis toli. O jeigu priešininkas yra toli, tai elkis taip, lyg būtų čia pat. Prisiviliok […]


 • Trys metiniai pranešimai (1999m., 2000m., 2001m.). Valdas Adamkus

  Neretai klausiama, ar turime šiandien Lietuvos viziją. Manau, kad atviroje visuomenėje tokią viziją brėžiame visi – svarstydami, diskutuodami, ieškodami sutarimo svarbiausiais mūsų bendro gyvenimo klausimais. Savo metiniuose pranešimuose stengiausi ne tik įvardinti spręstinas valstybės problemas, bet ir nužymėti pagrindines Lietuvos modernizavimo, taigi – ir jos vizijos, gaires. Savarankiškas žmogus, atvira, bendradarbiavimo ryšių siejama visuomenė ir […]