Usūrija – priešingybių kraštas

Autoriaus dienoraštis, rašytas kelionės metu apie patirtus įspūdžius tolimuosiuose Rytuose, virto atsiminimais.
Prekės ženklas: Vilniaus universiteto leidykla