Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys

Knygoje aptariama žanro samprata, siejant žanrą su tekstu ir diskursu, pristatomi teoriniai teksto ir diskurso analizės pagrindai, apibrėžiamos būtiniausios diskurso analizės sąvokos, apibūdinamos trys svarbiausios teksto funkcijos ir jas atskleidžiantys kalbiniai bruožai.

Detaliai pristatomi būdai ir galimybės klasifikuoti periodinės spaudos žanrus, vakarietiškoji ir Rytų Europos tradicija, pateikiama autorės sudaryta žanrų klasifikacijos schema, atskirai aptariant ir konkrečiais tekstais iliustruojant kiekvieną minimą žanrą. 
Prekės ženklas: Versus aureus