Žiemos karas. Sovietų Sąjunga puola Suomiją, 1939-1940

Raudonoji armija, panorusi pakartoti vokiečių žaibo karą Lenkijoje ir nesitikėjusi rimtesnio pasipriešinimo, Suomijoje atsidūrė tikrame šalčio ir speigo pragare.

Iš pradžių sustabdyti Karelijos sąsmaukoje ir patyrę ne vieną gėdingą pralaimėjimą apsnigtuose miškuose palei daugiau negu tūkstančio kilometrų ilgio rytinę sieną, sovietai tik milžiniškų netekčių kaina privertė suomius atsisakyti dalies savo žemių.

Tačiau didvyriškos suomių pastangos apginti tėvynę neabejotinai sužlugdė Stalino užmačias užgrobti visą šalį: pavergti šios atkaklios tautos gyventojus būtų nelengva, o partizaninis karas tikrai truktų nežinia kaip ilgai. Knygoje gyvai ir populiariai aprašomi šio legendinio Žiemos karo (1939–1940) įvykiai.
Prekės ženklas: Vox Altera