Partizanų, politinių kalinių, tremtinių kūryba ir atsiminimai

Rinkinyje „Partizanų, politinių kalinių, tremtinių kūryba ir atsiminimai” – skaudžiausia XX a. lietuvių tautos patirtis.

Didžioji dalis – poezija: ir pokario aukų, ir sovietinės Lietuvos paskutinių metų disidentų, vos prieš dešimtmetį sugrįžusių iš koncentracijos lagerių Šiaurės platybėse, išėjusių iš pogrindžio. Čia rasite B. Krivicko, D. Glemžaitės, kitų partizanų (žinomų ir nežinomų) kūrybos pluoštą, daugiau kaip 60 tremtinių (tarp jų A. Miškinio ir K. Inčiūros) eilėraščių, D. Grinkevičiūtės ir A. Garmutės liudijimus apie tremtį. Taip pat A. Ramanausko-Vanago atsiminimų, partizano Dzūko lyriško „Dienoraščio” ištraukas, Daumanto – žmogaus-legendos – laiškus savo mylimosioms, porą apybraižų. Iš disidentų – A. Janulio, P. Pečeliūno, A. Statkevičiaus, G. Iešmanto, M. Tomonio eilėraščiai, N. Sadūnaitės atsiminimų fragmentai.

Taigi šiame rinkinyje – ir poezija, ir proza, ir memuarai, ir epistolinis žanras, ir apybraiža. Kūriniai surinkti iš įvairių leidinių, kalba netaisyta. Skaitiniai skiriami ir literatūros, ir istorijos pamokoms.
Prekės ženklas: Saulabrolis