Sutemų keleiviai: Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė, 1944-1958

Knyga parengta pagal Lietuvos laisvės kovotojo, muziejininko Andriaus Dručkaus išsaugotą ir mūsų dienas pasiekusį visą Vytauto apygardos „Lokio“ rinktinės archyvą (1944–1958).

Jį sudaro partizanų veiklos įsakymai, partizanų spauda, susirašinėjimai, dienoraščiai, fotografijos.Pasipriešinimo sovietinei okupacijai metais „Lokio“ rinktinė veikė ne tik Rokiškio, Zarasų, Utenos apskrityse, bet ir Latvijos teritorijoje, todėl atspindėta bendra lietuvių ir latvių partizanų kova, ištiriant su tai susijusius Latvijos Valstybės archyvo dokumentus.

Iki šiol Latvijoje esantys pokario pasipriešinimo kovos dokumentai netyrinėti ir į Lietuvos mokslinę apyvartą nėra įvesti. Šioje knygoje bus pateikta Panevėžio, Šiaulių, Utenos archyvuose, taip pat Lietuvos ypatingajame archyve esanti „Lokio“ rinktinės partizanų, ryšininkų, rėmėjų, tardymo apklausų protokolų, sekimo, trėmimo bylų medžiaga. Knyga išleista 2011 metais, gruodžio mėn.
Prekės ženklas: Didakta