Rusai atidavė pirmąjį Statutą, rašytą1529 m.

Sankt Peterburge Lietuvai buvo perduotas 1529 m. Lietuvos statutas. Tiesa, originalas taip ir liko Rusijoje. Į tėvynę grįžo tik skaitmeninė teisyno versija.

Pirmasis Lietuvos statutas taip ir liko rankraštyje. Jis taip ir nebuvo išspausdintas

Pirmasis Lietuvos statutas taip ir liko rankraštyje. Jis taip ir nebuvo išspausdintas

Statutas, kuris dabar bus lengvai prieinamas tyrinėtojams, savyje saugo milžiniškus klodus apie to meto feodalinės visuomenės papročius, buitį ir ekonominius santykius.

Tai vienas pagrindinių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dokumentų, galiojęs šiuolaikinių Lietuvos, Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos teritorijose.

Net kai dalis šių teritorijų atiteko Rusijai, vietos gyventojai statutą toliau naudojo spręsdami ginčus, todėl dokumentas neprarado savo reikšmės. 1811 m. teisynas išverstas į rusų kalbą.

Įdomu tai, kad statutas nebuvo išspausdintas, o taip ir liko rankraštyje, kuris buvo nuolat papildomas naujais įrašais ir teisės aktais.

Net jo vertimas į lotynų kalbą XVI a pirmoje pusėje taip pat liko rankraštyje.