Vėl Lietuva

Dim. plk. Firewicziaus knyga – nepaprastas dėmesio vertas leidinys. Knyga vertinga kaip liudijimas ar net kaip istorinis dokumentas. Ji padeda perprasti sudėtingus klausimus, aprėpiančius Lenkijos ir Lietuvos santykius bei padėtį, susiklosčiusią Lietuvoje XX amžiaus pabaigoje.

[…] Firevičiaus prisiminimai […] parašyti labai išsamiai […] ir su pagarba mūsų kaimynams lietuviams. Knyga bus nepakeičiamas šaltinis ne tik istorikams, bet ir visiems, kurie domisi nūdienos Lietuva. (Prof. Piotr Lossowski) Ši knyga yra kaip veidrodis: gerai pažįstamas veidas ne visada gražus, bet jis tikras, savas, negalima jo pakeisti ir pasakyti – tai ne aš.

Andžejus Firevičius (Andrzej Firewicz) gimė 1941 m. sausio 2 d. Lydoje, bet vaikystę praleido Kaune (1946–1956). Į Lenkiją išvažiavo 1965 m. Varšuvoje baigęs vidurinę mokyklą, 1960 m. įstojo į kariuomenę ir 1963 m. baigė Kauno aviacijos karininkų mokyklą Olescinoje. 1969–1974 m. neakivaizdžiai studijavo Gdansko universiteto teisės fakultete, kurį baigęs gavo tarptautinės teisės magistro laipsnį. 1985 m. jam buvo suteiktas pulkininko laipsnis. Nuo 1993 m. gegužės iki 1996 m. rugsėjo mėn. dirbo Lenkijos karo atašė Vilniuje, o 1994–1996 – ir Rygoje. 1999 m. išėjo į atsargą. Gyvena Varšuvoje.

Recenzija Andrzej Firewicz, Litwa po raz drugi, Torunė 2001, leid. Adam Marszaùek, 416 p., iliustr. Atsargos pulkininko Andrzejaus Firewicziaus knyga – nepaprastas dėmesio vertas leidinys. Regis, niekada anksčiau dar taip nėra buvę, kad III Lenkijos Respublikos diplomatinės tarnybos, šiuo atveju jos karinės žinybos, darbuotojas, ką tik pasitraukęs iš tikrosios tarnybos, surašytų knygoje savo prisiminimus ir pateiktų juos viešajai nuomonei. Tai padaryta taip kruopščiai, objektyviai, sąžiningai ir atsakingai, o ypač, jei kalbėsime apie karinius reikalus, gerai išmanant dalyką, kad viešai paskelbtą pasakojimą galima apibūdinti kaip kažką panašaus į dienoraštį ar prisiminimus. Pulkininkas Firewiczius buvo karo atašė Vilniuje, tad jo knyga, būdama vertinga kaip liudijimas ar netgi istorinis dokumentas, padeda pažinti ir suvokti ganėtinai sudėtingus klausimus, susijusius su Lenkijos ir Lietuvos santykiais, Lietuvos padėtimi XX amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje. Ši knyga – tai pavyzdys, patvirtinantis žinomą principą, kad prisiminimai yra juo svarbesni, juo per trumpesnė laiką jie yra surašomi. Neabejotinai prie to dar prisideda specifiniai rašytojo gebėjimai, mokėjimas atrinkti esminius dalykus, taip pat autoriui būdingi nešališkumas ir pasakojimo tikslumas. (…) Iš…
Prekės ženklas: Mintis