Savo lėšomis knygas leidžiančių amerikiečių metinis uždarbis iki 5.000 USD

Tinklalapis „Digital Book World“ apklausė 9.000 pradedančių ir jau žinomų amerikiečių rašytojų. Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti kokių tikslų vedami žmonės savo lėšomis leidžia knygas ir kiek pavyksta iš to uždirbti.

Šis tyrimas, atliktas 2013 m., parodė, kad rašytojai, kurie publikuoja popierines knygas iš savo veiklos tikisi uždirbti. Tačiau savarankiški autoriai, kurių leidinių platinimu ir populiarinimu nesirūpina leidyklos ir jie paprastai renkasi elektroninius leidinius, sako, kad jų pagrindinis tikslas – sau ir kitiems parodyti, jog gyvenimas neprabėgo tuščiai. Be to, savarankiškiems autoriams svarbiau nei „profesionalams“ pasidalinti patirtimi ir žiniomis.

Pačioje apklausoje dalyvavo 9.000 autorių, kuriuos sąlyginai galima suskirstyti į keturias grupes. Tai pradedantieji, kurie kol kas neišleido nė vienos pilnavertės knygos. Kita grupė tai savarankiški autoriai, knygas leidžiantys savo lėšomis. Trečioji grupė „tradiciniai“, su leidyklos pagalba spausdinantys popierinius leidinius ir paskutinieji „hibridiniai“, kurie knygas leidžia tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaudami su leidykloms.

Nepublikuoti rankraščiai

„Digital Book World“ autorių paklausė kiek jų rankraščių kasmet lieka nepublikuoti. Paaiškėjo, kad savarankiškiems autoriams „į stalčių ar kompiuterinę laikmeną“ per metus vidutiniškai atgula trys rankraščiai. Tie, kurie pasitiki leidyklomis, geresniems laikams atideda keturis kūrinius. Tokio skirtumo priežastis ta, kad savarankiški autoriai stengiasi kūrinius paskelbti kuo greičiau. Be to, jie paprastai parduoda elektronines knygas, kurių paruošimas ir platinimas kur kas pigesnis ir greitesnis nei popierinių.

Įdomu tai, kad savarankiški rašytojai ne tokie produktyvūs kaip tie, kurie leidžia popierines knygas. Tačiau abi kategorijos nusileidžia „hibridiniams“, kurie per karjerą vidutiniškai parašo 15 knygų, iš kurių 10 popierinės, o 5 elektroninės, platinamos be leidyklų pagalbos.

Palyginimui, tradiciniai autoriai vidutiniškai „portfelio“ turi 8 knygas, savarankiški 3.

Kiek uždirba rašytojai

Skirtingų kategorijų rašytojų pajamos taip pat skiriasi. Pradedantieji autoriai paprastai už savo darbą negauna jokio atlygio. Apie 19% apklaustų savarankiškų autorių taip pat sakė, jog jiems kol kas nieko nepavyko uždirbti iš savo knygų. Tačiau labdarai dirbo tik 6%, tradicinių autorių ir 3%.hibridinių.

Didžiausias pajamas – 200.000 USD per metus – pasiekė tik 0.6% savarankiškų autorių, 4,5% tradicinių ir 6.7% hibridiniai.

Vidutinis metinis uždarbis (mediana) savarankiškų autorių nuo 1 iki 4,999 USD, tradicinių, leidžiančių popierines knygas, nuo 5.000 iki 9.999 USD. Geriausias gyvenimas dirbančių visose terpėse. Hibridiniai autoriai uždirba nuo 15.000 iki 19,999 USD per metus.